Xorte logo

News Markets Groups

USA | Europe | Asia | World| Stocks | CommoditiesAdd a new RSS channel

 

Find news


Tag: office


Turkey: Acquiring Turkish Nationality In The General Way - Esis Law Office

2021-03-07 22:05:00| Mondaq.Com

In the recent years, acquiring Turkish nationality through investment has become a highly popular issue among many investors from the MENA region, Sub-Saharan Africa and Asia.

Tags general office law turkey

 
Turkey: Acquiring Turkish Nationality In The General Way - Esis Law Office

2021-03-07 22:05:00| Mondaq.Com

In the recent years, acquiring Turkish nationality through investment has become a highly popular issue among many investors from the MENA region, Sub-Saharan Africa and Asia.

Tags general office law turkey

 
 
Turkey: Acquiring Turkish Nationality In The General Way - Esis Law Office

2021-03-07 22:05:00| Mondaq.Com

In the recent years, acquiring Turkish nationality through investment has become a highly popular issue among many investors from the MENA region, Sub-Saharan Africa and Asia.

Tags general office law turkey

 
Turkey: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik - Esis Law Office

2021-03-06 16:14:21| Mondaq.Com

Bu bağlamda Yönetmelik elektronik haberleşme sektörünün baş aktörü olan "işletmeci"lerin yükümlülüklerini ve işletmeciler tarafından gerçekleştirilen uygulamaların KVKK'ya uygunluğunu amaçlamaktadır.

Tags office law turkey esis

 
Turkey: 5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Erişiminin Engellenmesi: Şans Oyunları Ve Çekilişler Açısından Değerlendirme - Esis Law Office

2021-03-06 16:10:15| Mondaq.Com

İnternet; ifade özgürlüğü, düşünceyi yayma özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi temel pek çok hak ve özgürlüğü kullanma mecramız haline gelmiştir.

Tags office law turkey esis

 

Sites : [1] [2] [3] [4] next »

Privacy policy . Copyright . Contact form .